LESNÍ DRUŽSTVO ŠVÁBENICE


ÚVOD
 

Lesní družstvo Švábenice přesně "Lesní družstvo zapsané společenstvo s ručením obmezeným ve Švábenicích" bylo založeno 1. 12. 1935 s cílem odkoupení lesní půdy z majetku olomouckého arcibiskupství. Tento dosud církevní majetek bylo možno získat až po shromáždění potřebného kapitálu, neboť v té době žádný peněžní ústav neposkytl úvěr. Kupovaná půda s inventářem byla oceněna na 600 000 Kč. Proto bylo dohodnuto, že jeden podíl bude mít hodnotu 1 000 Kč. Přitom občané ze Švábenic mohli odkoupit jeden až tři podíly na rodinu, resp. na číslo popisné. Družstvo mělo zpočátku 136 členů, později se členská základna rozrostla až na 300 podílníků. Lesní družstvo fungovalo s výjimkou německé správy až do roku 1949, kdy se stalo součástí JZD Švábenice. Takto neoficiálně bylo součástí JZD až do roku 1959, kdy byla tato skutečnost úředně potvrzena. V roce 1975 byl lesní majetek JZD odebrán a přidělen do užívání Jihomoravským státním lesům. Tato správa trvala až do roku 1991.

Zákonným rozhodnutím o restituci zemědělského a lesního majetku v roce 1991 začal proces obnovení Lesního družstva v nových právních podmínkách. Zpočátku pod vedením předsedy přípravného výboru Zdeňka Kadlece, později Jaroslava Látala, bylo Lesní družstvo znovu institucionalizováno jako družstevní společenství vlastníků 168 ha lesa. Rozvojem hospodářské činnosti se družstvo dostalo na úroveň plnoprávné hospodářské a určitým způsobem i společenské organizace. Ve vlastnictví Lesního družstva kromě základních pozemků a lesního majetku jsou dnes traktory, pila na pořez užitkového dřeva a nejnověji hospodářský objekt, původně salaš JZD za hájenkou. Lesní družstvo tento objekt přestavělo na rekreační zařízení, které je vyhledávaným cílem příjemného pobytu pro širokou veřejnost.