Aktuality
Sem vložte podnadpis

Důležitá informace:

Na základě  zrušení nouzového stavu vládou České republiky jsou opět od 25.5.2020 povoleny veškeré akce v Rekreačním zařízení Salaš. V případě Vašeho zájmu o toto rekreační zařízení volejte na tel. č. 736 636 137. O termínu konání členské schůze LD Švábenice budou informováni všichni členové  formou Pozvánky.

Informace:

Pozvánka na členskou schůzi Lesního družstva Švábenice, která se koná dne 14.6.2019 v 17:00 hod. v pohostinství V Bráně ve Švábenicích.


Pozvánka na členskou schůzi 14.6.2019

Účetní závěrka rozvaha+výkaz 2018 ke stažení